Nalaten

Schenken aan de kerk via je testament of een legaat

Veel mensen staan bij leven stil over nalaten. Wanneer u erover nadenkt hoe u uw zaken wilt regelen na uw overlijden, zou u ook stil kunnen staan bij de mogelijkheid om middelen na te laten aan onze gemeente. Bij het opstellen van uw testament kunt u namelijk ook kerkelijke instellingen als (mede)erfgenaam of legataris opnemen om deze zo in de toekomst te ondersteunen bij hun activiteiten.

Testament

Door middel van een erfstelling ontvangt onze gemeente na uw overlijden een door u bepaald deel/percentage van de nalatenschap. De nalatenschap bestaat uit het geheel van bezittingen en schulden die u achterlaat. Hoe de gehele of gedeeltelijke erfenis wordt verdeeld, is vastgelegd in een uiterste wilsbeschikking. Daarvoor zijn meerdere vormen mogelijk, maar de meest gangbare is het testament, vastgelegd in een notariële akte.

Legaat

Met een legaat kan een van tevoren vastgesteld bedrag of voorwerp geschonken worden aan de kerk. Dit kan een bedrag in geld zijn, maar ook een met name genoemd voorwerp, zoals een huis of een waardevol schilderij.

Hoe te regelen?

Beide vormen van nalaten dienen te worden vastgelegd in een testament. U moet voor het opstellen van een testament naar de notaris. Veel mensen zien er tegenop om een testament op te stellen. Vaak schuift men dit voor zich uit, omdat men het te ingewikkeld vindt. Het is echter belangrijk dat u tijdig nadenkt over wat er met uw vermogen dient te gebeuren als u komt te overlijden.

CGKV Levend Water Enkhuizen
Secured By miniOrange