Vrijwillige bijdrage

Structurele giften door leden van de gemeente.

Het belangrijkste deel van de giften komt binnen via de Vaste Vrijwillige Bijdrage(VVB).

We noemen het een vrijwillige bijdrage, omdat de gemeenteleden zelf beslissen welk bedrag zij overmaken naar de kerk. Wel zijn er richtlijnen welk bedrag gewenst is om over te maken bij een bepaald inkomen. Maar ieder gemeentelid kent zijn eigen financiële situatie het beste en maakt zijn eigen afweging.

We noemen het een vaste bijdrage omdat we als kerk kunnen rekenen op de bijdragen van de gemeenteleden.

CGKV Levend Water Enkhuizen