Schenken en belastingaftrek

Schenken aan de kerk met fiscaal voordeel

We hopen dat u al geeft wat u de kerk waard vindt. Maar wist u dat u meer kunt geven voor hetzelfde geld? Al uw giften aan de kerk komen in aanmerking voor belastingaftrek. De kerk is namelijk een ANBI.

Drempel

Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen door middel van een schenkingsakte, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar.

U kunt hiervoor eenvoudig een schriftelijke overeenkomt opstellen. Meer informatie kunt u bij de penningmeester (penningmeester@cgkv-westfriesland.nl) krijgen.

Als u in niet boven de drempel van 1% uitkomt, is het een idee om het ene jaar in januari én in december uw gift over te maken en het daaropvolgende jaar niets. U hebt dan éénmaal de drempel voor het dubbele van uw giften.

Schenkingsakte

Komen uw giften uit boven het maximum van 10%, dan kunt u een schenkingsakte laten opstellen. Bedragen die u schenkt waarvoor een schenkingsakte is opgesteld, mogen in zijn geheel worden afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting. Sinds 1 januari 2014 is een notariële akte bij de notaris niet meer nodig.

Bij een periodieke gift is het gehele bedrag aftrekbaar van de belasting, ongeacht de drempel voor giften (een percentage van het jaarinkomen). Bij de penningmeester kunt u zonder kosten een goedgekeurde akte aanvragen, waarop u uw gift vastlegt en daardoor direct in aanmerking komt voor aftrek. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Buiten de akte die moet worden opgesteld, moet u er rekening mee houden dat u minstens vijf achtereenvolgende jaren hetzelfde bedrag overmaakt. Zo niet, dan wordt het belastingvoordeel met terugwerkende kracht weer ingetrokken.

De overeenkomst eindigt automatisch bij overlijden en mag bij arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid ontbonden worden.

CGKV Levend Water Enkhuizen
Secured By miniOrange