apr 17

Als Jezus verschijnt

door webredactie Levend Water | in:

Voorzichtig

Over de hele coronacrisis wordt veel gezegd en veel geschreven. Logisch ook, we leven er middenin en je kunt er niet omheen. Het belangrijkste hierbij is dat iedereen voorzichtig is. We moeten afstand houden van elkaar. Niet allemaal tegelijk de winkel in. Niet onnodig naar buiten. Nee, we moeten oog hebben voor elkaar en elkaar de ruimte gunnen. We moeten het uitzitten, en het liefst letterlijk. Voorzichtigheid dus, met hier en daar een tikkeltje angst en misschien wel iets meer dan dat.

De voorzichtigheid en de angst laten mij denken aan de situatie van de discipelen vlak na Pasen. Ook daar is angst en is voorzichtigheid geboden.

Johannes 20: 19-31

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

Wij zijn Tomas

De voorzichtigheid lijkt bij Tomas het allergrootst. Hij is niet alleen bang maar ook moedeloos. Hij ziet geen uitkomst, ook niet als hij het ongelofelijke verhaal van de anderen hoort. Tomas wil geen verhaal van anderen. Hij wil het zien! Nee, voelen zelfs!

Hoe erg lijken wij dan op Tomas? Ik in elk geval behoorlijk. Ik heb wel geleerd dat geloven niet afhankelijk is van wat ik zie en ook niet van wat ik voel. Maar ik stel wel eens andere voorwaarden. Tomas wil eerst zien en voelen, dat zijn voorwaarden voor hem. Mijn voorwaarden zijn anders, maar ik leg ze gemakkelijk op aan God. ‘U moet u nu laten zien en er zijn voor iedereen die eenzaam is, die alleen sterft, die het niet meer ziet zitten…’ In deze tijd wil ik Gods nabijheid eisen voor iedereen. Dat is ook precies wat ik in haast elk gebed vraag. Het ‘u wil geschiede’ geloof ik dan nog wel, maar het moet eigenlijk gelijk zijn aan mijn wil. En dat is niet per se slecht. Het is juist ook door mijn geloof dat ik verwachtingen heb van God. Maar soms schiet dat door.

Tomas is als wij

Toch moeten we Tomas niet alleen als voorbeeld nemen van waar een gevaar voor ons ligt. Jezus zelf beschuldigt hem nergens van. Tomas wordt één van ons, omdat hij als eerste wordt geconfronteerd met geloof zonder te zien. De andere discipelen kregen bij Jezus eerste komst in het huis ook zijn handen en zijn zijde te zien. Vervolgens zijn de leerlingen blij ‘omdat ze de heer zagen’. Ook hier speelt de zekerheid die Jezus biedt door zich te laten zien de grootste rol. Tomas was dus net als de anderen.

Er is echter een verschil. Tomas had alleen het verhaal van de leerlingen die zeiden Jezus gezien te hebben. Daarmee wordt hij de eerste van ons die geloven door het te horen. Maar dat is lastig voor Tomas. Nu lijkt dat ook niet vreemd, wie gelooft er wel alles wat hij hoort? En daarbij, een gestorvene die levend wordt, dat klinkt niet heel geloofwaardig. Maar het verhaal van de leerlingen is er niet zomaar één. Ze hebben namelijk de heilige Geest gekregen. Daarmee komen ze in hun speciale rol als apostelen. Ze zijn nog steeds leerlingen van Jezus, maar ook leiders van de groep volgelingen van Jezus. De leerlingen krijgen ook veel macht, zij kunnen bepalen of God vergeeft of niet. Het verhaal van de leerlingen richting Tomas krijgt deze lading nu ook. In de woorden van de leerlingen zit nu de kracht van God zelf.

De woorden van de Geest

Tomas moet dus leren te geloven vanuit wat hem wordt verteld door zijn medeleerlingen. Maar alle leerlingen leren hier dat hun woorden over Jezus, die is opgestaan en opeens midden in de kamer stond, de macht van God zelf met zich mee dragen. Hun woorden gaan hand in hand met de werkelijkheid die God maakt. Dat maakt ook duidelijk waarom dat laatste stukje in deze tekst erbij geschreven is. Het verhaal van de leerlingen is opgeschreven door Johannes. Iedereen die het leest, leest een verhaal met de kracht van God er in. Kun jij dat geloven?

Geluk

Je kunt zeggen dat Tomas geluk heeft. Hij krijgt Jezus alsnog te zien, daardoor kan hij geloven. Toch zegt Jezus iets anders. Die heeft het niet over het geluk van Tomas of de andere discipelen. Jezus heeft het over ons geluk. Wij zien Jezus niet, maar geloven wel. Dan ben je gelukkig. Geluk hangt voor Jezus niet samen met gevoel of met wat je ziet of wat je ervaart. Geluk hangt samen met geloof. Zo kun je best gelukkig zijn, ook al ervaar er niets van. Teruggekoppeld naar het begin van dit stuk kun je nu zeggen dat voorzichtigheid en angst ons geluk niet in de weg hoeven te staan. Kan God jou gelukkig noemen?

Comments are closed.

CGKV Levend Water Enkhuizen
Secured By miniOrange