apr 25

De valkuil van liefde

door webredactie Levend Water | in:

Als je gelooft in God baseer je dat op één groot fundament: God houdt van jou. Die liefde van God voor ons is zo groot en gaat zo ver dat het de dood overwint. Gods liefde stijgt boven het tijdelijke uit. Je overgeven aan deze liefde en je leven zo in Gods hand leggen, dat noemen wij ‘geloven’. Gods liefde is de kern van je leven. Het is je oorsprong, het is je doel, het is je zekerheid, het is je heiligheid. Kortom: Gods liefde is alles!

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

Johannes 21: 15-19

Houden van God

De confrontatie tussen Jezus en Petrus lijkt geen vreemde. Petrus had Jezus verraden op Goede Vrijdag, de haan kraaide. Drie keer had hij gezegd dat hij Jezus niet kende, drie keer moet hij nu zeggen dat hij van Jezus houdt. Het stuk eindigt vervolgens met: ‘Volg mij.’ Petrus is weer helemaal aangenomen en kan weer bij de discipelen horen die allemaal geroepen waren met de woorden ‘volg mij’.

Toch zit me dit niet lekker. Het lijkt alsof Jezus Petrus’ liefde voor hem het belangrijkste maakt. Hierboven zeg ik nog dat het draait om de liefde van God en nu zou het opeens draaien om onze liefde voor Jezus? Is dat dan de kern van mijn geloof, dat ik van Jezus houd?

Liefhebben en houden van

Gelukkig is er nog een stuk meer te zeggen over de tekst. Er worden verschillende vormen van liefde genoemd. Jezus vraagt eerst naar de liefde van Petrus, waarin hij boven de anderen uitstijgt. Vervolgens naar of Petrus hem liefheeft. En als laatst of Petrus van hem houdt. Dit zijn geen willekeurige verschillen. Er zit een afbouw in van meer naar minder. Van een liefde die alles te boven gaat en je nooit waar kunt maken, naar een liefde die we wel kennen en waar we wel naar kunnen handelen. In de grondtekst, het Grieks, is dat duidelijker dan in het Nederlands, maar wij kunnen het in onze vertaling zien aan de woorden ‘liefhebben’ en ‘houden van’. Met liefhebben wordt hier een liefde bedoelt die verder gaat dan houden van.

Petrus antwoordt steeds met: ‘U weet dat ik van u houd.’ Petrus weet dat dit het maximale is wat hij kan doen. Hij kan van Jezus houden. Heel veel zelfs. Maar die verdergaande liefde, het liefhebben, dat zit er niet in. Dat heeft hij geprobeerd, maar hij heeft gefaald. Jezus zegt nu dat het goed is. Van Jezus houden is genoeg.

Is het nou zo belangrijk om van Jezus te houden? Ja, het is echt belangrijk. In mijn eigen geloof was dat een puzzelstukje dat eerst mistte. Ik merkte dat ik het wel op zak had, maar was me er nooit bewust van. Het ging ook altijd over Gods liefde voor mij. Dat is begrijpelijk, want Gods liefde is zo groot dat mijn liefde er schril bij afsteekt. Maar Gods liefde walst niet over onze liefde heen. Onze liefde doet er weldegelijk toe in het geloof en dus ook onze liefde voor God.

Liefde is de kern

Mijn liefde voor God is niet de kern van mijn geloof. De kern is en blijft Gods liefde voor ons. Mijn liefde ontstaat door Gods liefde. Ik heb God er voor nodig. God heeft mijn liefde niet nodig om van mij te houden. Gods liefde is er ‘gewoon’.

We krijgen liefde van God, we hebben liefde voor God en we hebben ons geloof. Maar daarmee is het cirkeltje nog niet rond te maken. Met alles hierboven kan liefde ver weg blijven. Het lijkt een soort statisch en gevoelloos feit. Liefde wordt dan een lege huls. Het is daarom goed om liefde ook invulling te geven. Liefde die alleen op papier bestaat is geen liefde. Je kunt bedenken wat God voor je doet uit liefde, maar ook wat hij juist niet doet. Je kunt weten of God iets doet uit liefde, dan is er geen tegenprestatie nodig.

Voor jezelf kun je ook daadwerkelijk dingen gaan doen. Houd je genoeg van God zodat het je aanzet tot handelen? Of zodat het je juist iets laat weigeren? Misschien doe je al veel voor God, doe je dat uit liefde? Zo niet, dan is er eigenlijk maar één vraag. Heb je Gods liefde al gekregen?

Petrus zit wat dat betreft in een lastig pakket. Jezus lijkt bij hem te beginnen. Petrus wil graag horen dat Jezus van hem houdt, omdat hij hem verraden heeft. Petrus wil weten of hij vergeven is en of de kraaiende haan niet meer tussen hen in staat. Petrus moet hier eigenlijk helemaal niet leren om minder van Jezus te gaan houden. Hij leert dat zijn liefde voor Jezus niet beslissend is. Het is niet de kern. Jezus laat Petrus voelen hoe het bij hemzelf zit. Petrus is meer bezig voor Jezus dan dat hij Jezus nodig heeft.

Hoe blij moet Petrus geweest zijn toen Jezus zei: ‘Volg mij’? Jezus is niet slechts tolerant naar Petrus. Petrus mag Jezus volgen, hij mag bij Jezus horen en dicht bij Jezus zijn. Dat is geen kille opdracht. Dat is nou liefde. Dat is ‘liefhebben’.

Daar zit dus ook de crux. Ik kan misschien heel veel van God houden. Maar als dat het belangrijkste wordt, dan ga ik kopje onder. Vertrouw er dus niet op dat jij Jezus wilt volgen. Maar vertrouw op zijn uitnodiging om bij hem te horen. Die krijg je, of het nu wilt of niet.

Comments are closed.

CGKV Levend Water Enkhuizen
Secured By miniOrange