apr 10

Pasen – Verdergaan

door webredactie Levend Water | in:

Pasen is bij uitstek het feest om te vieren. De opstanding bewijst het einde van de macht van de dood. Met Pasen is het hele probleem van de mensheid opgelost in één man, Jezus Christus. Hij overwint waaraan wij niet kunnen ontkomen. Het is groots, onbegrijpelijk, meeslepend en het is ook voor jou en mij. Met Pasen heb ik al vaak in preken gehoord: is Jezus ook in jouw hart al opgestaan? Is het al Pasen in jouw leven? Mooie vragen, terechte vragen, maar ook erg abstract. Wat betekent dat nou, als het Pasen is in mijn leven?

Lucas 24: 1-7

Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden ze zich zijn woorden.

God gaat verder

De vrouwen op weg naar het graf van Jezus hebben olie en kruiden mee. Ze gaan het lichaam van Jezus balsemen, een rituele handeling voor een overledene. Het hoofdstuk van de opstanding begint dan ook met het woord ‘maar’. Het voorgaande hoofdstuk over de kruisiging en het sterven is eigenlijk nog niet afgelopen, want het lichaam is nog niet gebalsemd. Jezus heeft nog niet de zorg gehad die een overledene moest krijgen. Jezus is nog niet klaar voor eeuwige graf. Op het eerste moment dat het kan willen de vrouwen dat oplossen. Bij het ochtendgloren zijn ze al op weg. Hun liefde en zorg voor Jezus reikt tot in de dood. Kun je nog meer van iemand houden?

Toch blijken ze niet de eerste te zijn, de steen is al weggerold. Blijkbaar moesten er ook anderen bij het graf. Er is geen reden om hier te lang bij stilstaan. Wat veel belangrijker is: het lichaam van Jezus is weg! Paniek! Opeens staan er ook nog engelen bij de vrouwen. Ze schrikken zich kapot. En dan die vraag: Waarom zoeken jullie de levende onder de doden?

Ik vind dat een intrigerende vraag. Ik zal uitleggen waarom. Als eerste, de vrouwen zoeken helemaal niet. Ze komen gewoon voor Jezus en ze weten waar ze moeten zijn. Bovendien zoeken ze een dode en niet een levende. Waarom zeggen de engelen dat zij Jezus levend en wel zoeken? Ten tweede de titel ‘de levende’. Jezus is nu de levende. Dat is al veelzeggend, helemaal wanneer het gezegd wordt als je het graf van Jezus bezoekt.

Over het eerste punt kun je veel theorieën ophangen en zelf kom ik er niet precies uit. Maar wat in elk geval duidelijk is, is dat zoeken en vinden bij elkaar horen. Wil je Jezus vinden, dan moet je niet in het graf zijn. Hij is ‘de levende’. Het tweede punt maakt duidelijk dat God verder is gegaan. Waar de vrouwen tot in de dood voor Jezus willen zorgen, zorgt Jezus door de dood heen voor hen. Deze levende is namelijk ook in het land der levenden. Hij is op aarde. Jezus leeft niet alleen, maar hij staat ook midden in het leven. Daar is hij te vinden.

God is al veel verder gegaan. Jezus leeft! Het lijkt wel kerst 2.0. Maar toch is het dat niet. Er is ook iets veranderd. Jezus heeft de zorg van de vrouwen niet nodig. Niet in de dood, maar ook niet in zijn leven. Dat blijkt wel wanneer Petrus aankomt bij het graf (vers 12). Petrus ziet alleen de linnen doeken liggen waarin Jezus gewikkeld was. Jezus was met kerst ook gewikkeld in doeken. Die moesten hem warm houden, zoals elk baby’tje warmte nodig heeft. Nu niet. De doeken zijn af, de zaken staan er anders voor. Jezus heeft geen zorg meer nodig, hij zorgt voor anderen. Hij heeft de kwetsbaarheid overwonnen. Niets houdt hem tegen. Geen graf, geen plaats, geen tijd.

Wij gaan verder

God gaat verder. Het kruis van Jezus was een duur hoogtepunt. Het was nodig voor het nieuwe leven dat God met ons wil. Zoals Paulus al zegt: Met Jezus sterven wij en met hem staan wij op uit de dood. (Romeinen 6:11) Jezus sterft voor ons en Jezus staat op uit de dood voor ons. Jezus doet meer dan menselijk gezien mogelijk is. Hij doet meer dan zijn leven geven. Hij overwint onze dood en maakt dat wij krijgen wat hij heeft: eeuwig leven. Jezus gaat dus verder dan wij kunnen en dat doet hij door verder te reiken dan wij kunnen.

Zo kunnen we dus verder. En hoe activistisch ‘wij gaan verder’ ook mag klinken, het is iets dat we krijgen en niet iets dat we zelf bereiken. Soms krijg je het al voor je het door hebt. Net als die vrouwen sta je ook stil bij de dood van Jezus op Goede Vrijdag. Pasen confronteert je met Jezus die de dood, jouw dood, overwon. Jezus steekt zijn hand uit. En nodigt je uit om samen verder te gaan. Verder met het leven waarin hij ook jouw kwetsbaarheid heeft overwonnen. Door hem ben je niet te stoppen.

Dat is verder gaan. Niet simpelweg doorgaan en alles achterlaten. Jezus laat het juist niet achter. Hij staat op uit de dood en is op aarde. Hij neemt het aardse leven volledig serieus, ook met Pasen. Hij gaat wel door en neemt ons mee. Eeuwig leven is dan ook niet slechts een leven dat niet meer stopt. Maar ook een leven dat verder reikt. Het is leven in Christus, bij God en door de Geest. Dat is niet slechts toekomst muziek. Dat is al een aardse realiteit. Geen graf, geen plaats en geen tijd houden dat tegen.

Comments are closed.

CGKV Levend Water Enkhuizen
Secured By miniOrange